ทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือนักดำน้ำประสบเหตุจมน้ำบริเวณเกาะจวง

ทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือนักดำน้ำประสบเหตุจมน้ำบริเวณเกาะจวง
blank1เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓๓๐ ได้รับแจ้งจากนายศิริวัฒน์ รักธรรม ว่านายพูนศักดิ์ ทิพบุรินทร์ ได้ไปดำน้ำบริเวณเรือจุฑาทิพย์ที่จมอยู่บริเวณเกาะจวงและเกาะโรงหนัง ได้สูญหายไประหว่างการดำน้ำ ในการนี้ พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ได้สั่งการให้ เรือ ตรวจการณ์ ๑๑๒ และ ชุดปฏิบัติการพิเศษทางเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑ ออกเรือค้นหา และต่อมาเวลาประมาณ ๑๗๐๐ ได้ค้นพบ ผู้สูญหายในลักษณะเสียชีวิตจากการจมน้ำบริเวณใต้ทะเลเกาะจวง จึงได้ประสานญาติผู้เสียชีวิตนำศพส่งมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ บริเวณท่าเรือเขาหมาจอ เรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือนักดำน้ำประสบเหตุจมน้ำบริเวณเกาะจวง
View My Stats