กิจกรรมประชาสัมพันธ์

จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ ทัพเรือภาคที่ ๑ แบ่งอายุเลขคู่-คี่แข่งฟุตบอลภายในหน่วยสร้างกำลังและความสามัคคี

จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ ทัพเรือภาคที่ ๑ แบ่งอายุเลขคู่-คี่แข่งฟุตบอลภายในหน่วยสร้างกำลังและความสามัคคี
blank1เมื่อช่วงเย็นของวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ "จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์" คำนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอสำหรับกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มอบให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ หลังจากดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ทุกหน่วยในกองทัพเรือ จึงได้ถือปฏิบัติตลอดมาอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศรัทธราแรงกล้าผู้เข้าขอพรสองฝั่งแม่น้ำ-ถนนหลายหมื่นคน

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศรัทธราแรงกล้าผู้เข้าขอพรสองฝั่งแม่น้ำ-ถนนหลายหมื่นคน
blank1เมื่อวันที่ ๑๐ มิกถุนายน ๒๕๖๒ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้ นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ นาวาเอก นพพล นากสวาท ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ และนาวาเอก วิชะยะ พิริยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมในพิธี "งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2562" ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวประมงสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ สร้างสัมพันธ์ชาวเกาะหมาก จังหวัดตราด

ทัพเรือภาคที่ ๑ สร้างสัมพันธ์ชาวเกาะหมาก จังหวัดตราด
blank1เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยา และเวชภัณฑ์ ให้แก่ โรงเรียน บ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์หน่วยงานกองทัพเรือ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดี และมีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจต่อกองทัพเรือ โดยมีคณะ ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีอย่างอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมจัดกิจกรรมวันอาภากร ครบรอบ ๙๖ ปี ณ หาดทรายรี จังหวัดชุมพร

กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมจัดกิจกรรมวันอาภากร ครบรอบ ๙๖ ปี ณ หาดทรายรี จังหวัดชุมพร
blank1เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยพลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ พลเรือตรีพิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมวัน"อาภากร" เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาทหารเรือ ณ ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats