กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เหนียวแน่น สัมพันธภาพ ทร.ไทย-ทร.เวีบดนาม หลังเยือนเมืองท่าและฝึกลาดตระเวนร่วมกัน

เหนียวแน่น สัมพันธภาพ ทร.ไทย-ทร.เวีบดนาม หลังเยือนเมืองท่าและฝึกลาดตระเวนร่วมกัน
blank1ตามที่ นาวาเอกอาวุโส เหวียน วัน ดง รองผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ ๕ กองทัพเรือประชาชนเวียดนาม และผู้บังคับหน่วยเรือฝึกลาดตระเวนร่วมกองทัพเรือเวียดนาม-กองทัพเรือไทย นำเรือตรวจการณ์ ติดอาวุธปล่อยนำวิถี จำนวน ๒ ลำ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและลูกเรือกว่า ๑๐๐ นาย เดินทางมาเยือนเมืองท่าประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และฝึกการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพเรือไทย โดยทัพเรือภาคที่ ๑ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้ นาวาเอกกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ นำคณะร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเรือรบและอากาศยานของราชนาวีไทย เข้าร่วมการฝึกลาดตระเวนร่วมฯ ดังกล่าว ซึ่งผลการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

อ่านเพิ่มเติม...

ชื่นมื่นทหารเรือเวียดนามเยือนเมืองท่าประเทศไทยและฝึกลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

ชื่นมื่นทหารเรือเวียดนามเยือนเมืองท่าประเทศไทยและฝึกลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป
blank1เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นาวาเอกกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนร่วมไทย-เวียดนาม เป็นผู้แทน พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมให้การต้อนรับ นาวาเอกอาวุโส เหวียน วัน ดง รองผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ ๕ กองทัพเรือประชาชนเวียดนาม ในฐานะผู้บังคับหน่วยเรือฝึกลาดตระเวนร่วมกองทัพเรือเวียดนาม-กองทัพเรือไทย พร้อมด้วย พันเอกฟาน เฮิว ถัง ผู้ช่วยฑูตทหารประจำประเทศไทย เรือเอก เหงียน ดิ่ง โต้ ผู้บังคับการเรือ HQ264 และ เรือเอก ฮว่าง โฮ่ง ถวน ผู้บังคับการเรือ HQ265 ซึ่งเรือรบทั้งสองลำ เป็นเรือประเภทตรวจการณ์อาวุธปล่อยนำวิถี มีลูกเรือรวมทั้งสิ้นกว่า ๑๐๐ นาย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองท่าประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และฝึกการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ สืบสานประเพณีไทย ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชา

ทัพเรือภาคที่ ๑ สืบสานประเพณีไทย ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชา
blank1เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำข้าราชการพร้อมครอบครัว ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที ๑ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตลอดจนข้าราชการและรอบครัวร่วมในพืธีโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงตราด

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงตราด
blank1เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมกับรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาเอก นิพัธน์ สุดใจ หัวหน้าศูนย์ควบคุมฯ ตราด และ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมฯ ตราด​ ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats