ทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมชมกิจการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและสมาคมประมงระยอง เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๔

เยี่ยมชมกิจการ

พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะ ฯ เยี่ยมชมกิจการและประสานงานหน่วยงาน ในพื้นที่ จ.ระยอง ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและสมาคมประมงระยอง เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๔


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมชมกิจการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและสมาคมประมงระยอง เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๔
View My Stats