ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ น.อ.John Mosier,Jr รอง ผอ.กองข่าว ทร.สหรัฐ ฯ ภาคแปซิฟิก และคณะ ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒ ก.พ.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ น.อ.John Mosier,Jr รอง ผอ.กองข่าว ทร.สหรัฐ ฯ ภาคแปซิฟิก และคณะ ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒ ก.พ.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ น.อ.John Mosier,Jr รอง ผอ.กองข่าว ทร.สหรัฐ ฯ ภาคแปซิฟิก และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อปรึกษาหารือสถานการณ์ด้านการข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ทัพเรือภาคที่ ๑ และเพื่อเป็นการแสดงถึงมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน อันจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของ ทั้งสองกองทัพแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒ ก.พ.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ น.อ.John Mosier,Jr รอง ผอ.กองข่าว ทร.สหรัฐ ฯ ภาคแปซิฟิก และคณะ ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒ ก.พ.๕๔
View My Stats