การบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ เรื่อง “การพูดและการบรรยาย” ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๓ ก.พ.๕๔

การบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ เรื่อง “การพูดและการบรรยาย” ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๓ ก.พ.๕๔พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ผู้นำจัดการความรู้ ทรภ.๑/เสธ.ทรภ.๑ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ เรื่อง “การพูดและการบรรยาย” เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ แก่นายทหารสัญญาบัตรของ ทรภ.๑ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๓ ก.พ.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ เรื่อง “การพูดและการบรรยาย” ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๓ ก.พ.๕๔
View My Stats