ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมการรณรงค์พิทักษ์และเทิดทูน สถาบันหลักของชาติและการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมการรณรงค์พิทักษ์และเทิดทูน สถาบันหลักของชาติและการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์พิทักษ์และเทิดทูน สถาบันหลักของชาติและการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และปลุกจิตสำนึกให้เกิดความจงรักภักดี ปกป้องและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นวิทยากร ณ โรงแรมรอยัล ไดมอนด์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมการรณรงค์พิทักษ์และเทิดทูน สถาบันหลักของชาติและการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๔
View My Stats