เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะและเชิญชวนสมาคมการประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสมาคมการประมงปราณบุรี

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะและเชิญชวนสมาคมการประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสมาคมการประมงปราณบุรี
blank1เมื่อวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะและเชิญชวนสมาคมการประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสมาคมการประมงปราณบุรี รวมทั้งเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูแห้ง และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ฯ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑
blank1โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีสมาคมการประมงจังหวัดต่างๆ ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร รวมทั้งองค์การสะพานปลา

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะและเชิญชวนสมาคมการประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสมาคมการประมงปราณบุรี
View My Stats