ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๑ที่ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๑ที่ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ
blank1เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๑ ที่ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๑ที่ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ
View My Stats