ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.อภิชัย อมาตยกุล จก.ขส.ทร.และคณะ ณ ห้อง เกาะกูด บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.อภิชัย อมาตยกุล จก.ขส.ทร.และคณะ ณ ห้อง เกาะกูด บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผบ.ทรภ.๑ รับการเยี่ยมคำนับจาก พล.ร.ต.อภิชัย อมาตยกุล จก.ขส.ทร.และคณะ ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการขนส่ง เพื่อขอรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบสถานภาพของยานพาหนะที่อยู่ในความครอบครอง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้อง เกาะกูด บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.อภิชัย อมาตยกุล จก.ขส.ทร.และคณะ ณ ห้อง เกาะกูด บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๔
View My Stats