ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคุณพิพัฒน์พร โพธิ์แดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชน

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคุณพิพัฒน์พร โพธิ์แดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชน
blank1เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคุณพิพัฒน์พร โพธิ์แดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชน ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านได้รับความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน และประชาชน สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน รวมทั้งให้กลุ่มแม่บ้านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมประดิษฐ์ผ้ามัดย้อม และสอนการชงชาชักใต้และเครื่องดื่มต่างๆ ณ โรงจอดเรือ NAC 1 กองบัญชาการการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคุณพิพัฒน์พร โพธิ์แดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชน
View My Stats