พิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๔

พิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเกาะช้าง ทัพเรือภาคที่ ๑ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์พิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๔
View My Stats