ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่สัตหีบ และเข้าเยี่ยมคำนับ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่สัตหีบ และเข้าเยี่ยมคำนับ
blank1เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่สัตหีบ และเข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่สัตหีบ และเข้าเยี่ยมคำนับ
View My Stats