ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ/เสนาธิการทหารเรือ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ  เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ/เสนาธิการทหารเรือ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก
blank1เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ/เสนาธิการทหารเรือ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วย ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ภาคตะวันออก ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ/เสนาธิการทหารเรือ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก
View My Stats