ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ก่อนวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ โดยพัฒนาโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ก่อนวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ โดยพัฒนาโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
blank1เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ก่อนวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ โดยพัฒนาโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ประกอบด้วย กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนและจัดห้องเรียนไมโครซอฟท์ มัลติพอยท์เพื่อการเรียนการสอนร่วมกับกลุ่มบริษัทโกลว์ กิจกรรมปรับปรุงโรงอาหาร ทาสีโต๊ะและม้านั่งรับประทานอาหาร และกิจกรรมขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวา บริเวณคูข้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ก่อนวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ โดยพัฒนาโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
View My Stats