ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ธนินท์ จารุดุล ผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารเรือ (ผอ.สธน.ทร.) ณ ห้องเกาะช้าง บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒๒ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ธนินท์ จารุดุล ผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารเรือ (ผอ.สธน.ทร.) ณ ห้องเกาะช้าง บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒๒ มี.ค.๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ธนินท์ จารุดุล ผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารเรือ (ผอ.สธน.ทร.) ขอเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และขอเข้าตรวจราชการสายวิทยาการ ธน.ของ ทรภ.๑ โดยรับฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง จาก ธน.ทรภ.๑ ณ ห้อง เกาะช้าง บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒๒ มี.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ธนินท์ จารุดุล ผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารเรือ (ผอ.สธน.ทร.) ณ ห้องเกาะช้าง บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒๒ มี.ค.๕๔
View My Stats