ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ บริเวณดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงกระบี่

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ บริเวณดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงกระบี่
blank1เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ บริเวณดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงกระบี่ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ปพน หาญไพบูลย์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือฯ ซึ่งจะเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าฯ ระหว่าง ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือกัมพูชา ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะปัญหาด้านการทำประมง และปัญหาพื้นที่เขตแดนในทะเล

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ บริเวณดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงกระบี่
View My Stats