รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี รั๊ว เวี๊ยสนา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม อำเภอเรียม จังหวัดพระสีหนุ และนาย เชิ่น เสงง่วน รอ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมคำนับ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระสีหนุ
blank1ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๑ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอกปพน หาญไพบูลย์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี รั๊ว เวี๊ยสนา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม อำเภอเรียม จังหวัดพระสีหนุ และนาย เชิ่น เสงง่วน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระสีหนุ รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ พระสีหนุ ณ ศาลาว่าการจังหวัดพระสีหนุ เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะปัญหาด้านการทำประมง ด้านแรงงานของชาวกัมพูชา และพื้นที่เขตแดนในทะเล

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี รั๊ว เวี๊ยสนา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม อำเภอเรียม จังหวัดพระสีหนุ และนาย เชิ่น เสงง่วน รอ
View My Stats