ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือจัตวา ซีอา ปราวีน เนีย (COMMODORE CR PRAVEEN NAIR) นายทหารยุทธการ กองเรือภาคตะวันออก กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย อุปทูต และผู้บังคับการเรือ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือจัตวา ซีอา ปราวีน เนีย (COMMODORE CR PRAVEEN NAIR) นายทหารยุทธการ กองเรือภาคตะวันออก กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย อุปทูต และผู้บังคับการเรือ
blank1เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือจัตวา ซีอา ปราวีน เนีย (COMMODORE CR PRAVEEN NAIR) นายทหารยุทธการ กองเรือภาคตะวันออก กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย อุปทูต และผู้บังคับการเรือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้หมู่เรือของกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย (ทร.อด.) จำนวน ๒ ลำ เข้ามาเยือนประเทศไทย ระหว่าง ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ รวมทั้งรับการส่งกำลังบำรุง โดยจะจอดเรือเทียบท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือจัตวา ซีอา ปราวีน เนีย (COMMODORE CR PRAVEEN NAIR) นายทหารยุทธการ กองเรือภาคตะวันออก กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย อุปทูต และผู้บังคับการเรือ
View My Stats