ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ISPS Code ภายใต้รหัสการฝึก INEX’ 18 (IRPC- Naval Exercise 2018)

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ISPS Code ภายใต้รหัสการฝึก INEX’ 18 (IRPC- Naval Exercise 2018)
blank1เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายวิชิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ISPS Code ภายใต้รหัสการฝึก INEX’ 18 (IRPC- Naval Exercise 2018) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง เพื่อเป็นการทดสอบการประสานงานระหว่างกองทัพเรือ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องฯ ในการปฎิบัติตามแผนงาน หน้าที่ และภารกิจ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ISPS Code ภายใต้รหัสการฝึก INEX’ 18 (IRPC- Naval Exercise 2018)
View My Stats