รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น  ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
blank1เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาวาเอก ปพน หาญไพบูลย์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกฯ ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในการนี้ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้จัดเรือ อากาศยาน และกำลังพลเข้าร่วมการฝึกซ้อมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณทะเลระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง และเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
View My Stats