รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์  ประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
blank1เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเล ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแก้ปัญหาการประมง สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งสถานการณ์การเข้าเมืองในพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวและอาชญากรข้ามชาติ พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ห้องเกาะช้าง) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
View My Stats