ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ส่งคณะนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครม.สัญจร )ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ส่งคณะนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครม.สัญจร )ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
blank1เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ส่งคณะนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครม.สัญจร )ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ท่าอากาศยานชุมพร และในการนี้ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้เข้าเยี่ยมและติดตามผล หลังจากที่กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ส่งมอบบ้านเรือนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน ๔๘ หลัง เมื่อต้นปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เจ้าของบ้านและผู้พักอาศัย มีความพึงพอใจ และขอขอบคุณกองทัพเรือ ที่ได้ก่อสร้างบ้านเรือนให้ประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ส่งคณะนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครม.สัญจร )ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
View My Stats