รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ฟาน เตือน ฮง รองเสนาธิการทหารเรือเวียดนาม ในโอกาสมาร่วมประชุมคณะทำงานร่วมไทย – เวียดนาม ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเล

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ฟาน เตือน ฮง รองเสนาธิการทหารเรือเวียดนาม ในโอกาสมาร่วมประชุมคณะทำงานร่วมไทย – เวียดนาม ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเล
blank1เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ฟาน เตือน ฮง รองเสนาธิการทหารเรือเวียดนาม ในโอกาสมาร่วมประชุมคณะทำงานร่วมไทย – เวียดนาม ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเล ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอวัน เมืองพัทยา จว.ชลบุรี และเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ฟาน เตือน ฮง รองเสนาธิการทหารเรือเวียดนาม ในโอกาสมาร่วมประชุมคณะทำงานร่วมไทย – เวียดนาม ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเล
View My Stats