ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
blank1เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดแสมสาร และร่วมบูรณะเสนาสนะวัดในอำเภอสัตหีบอีก ๙ วัด ประกอบด้วย วัดสัตหีบ วัดเขาคันธมาทน์ วัดบางเสร่คงคาราม วัดเทพประสาท วัดสามัคคีบรรพต วัดรังสีสุนทร วัดทรงเมตตาวนาราม วัดเขาบำเพ็ญบุญ และที่พักสงฆ์ กม.๘ พร้อมทั้งทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
View My Stats