ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะกูด จำนวน ๔ โรงเรียน

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะกูด จำนวน ๔ โรงเรียน
blank1เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะกูด จำนวน ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม โรงเรียนบ้านคลองเจ้า โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว และโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนและการกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ชายแดน อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์หน่วย ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือโดยรวม พร้อมกันนี้ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะกูด จำนวน ๔ โรงเรียน
View My Stats