ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันยาเสพติดของอำเภอสัตหีบ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันยาเสพติดของอำเภอสัตหีบ
blank1เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันยาเสพติดของอำเภอสัตหีบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน โดยมีกำลังพลจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน ๓๐ นาย ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๒ (ป.ป.ส.ภาค ๒) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (กอ.รมน.จ.ชบ.) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสัตหีบ (ศป.ปส.อ.สัตหีบ) ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันยาเสพติดของอำเภอสัตหีบ
View My Stats