ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก เตีย วิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก เตีย วิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
blank1เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก เตีย วิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการนี้ได้มอบหมายให้ พลเรือเอก วรรณ บุนเลียง รองผู้บัญชาการทหารเรือ/เสนาธิการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือกัมพูชา กรุงพนมเปญ เนื่องในโอกาสมาเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อประชุมประสานข่าวสารทางทะเล ครั้งที่ ๑๐ ระหว่าง ทัพเรืิอภาคที่ ๑ กับ กองบัญชาการทางยุทธวิธี เลขาธิการคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติกัมพูชา และในวันเดียวกันนี้ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ นายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ ณ สถานเอกอัครราชทูตกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก เตีย วิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
View My Stats