เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงตราด

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงตราด
blank1เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมกับรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาเอก นิพัธน์ สุดใจ หัวหน้าศูนย์ควบคุมฯ ตราด และ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมฯ ตราด​ ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงตราด
View My Stats