ทัพเรือภาคที่ ๑ สืบสานประเพณีไทย ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชา

ทัพเรือภาคที่ ๑ สืบสานประเพณีไทย ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชา
blank1เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำข้าราชการพร้อมครอบครัว ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที ๑ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตลอดจนข้าราชการและรอบครัวร่วมในพืธีโดยพร้อมเพรียงกัน
blank1โดยผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ มีวันหยุดหลายวันขอให้การเดินทางกลับยังภูมิลำเนาเพื่อขอพรจากญาติผู้ใหญ่และการเดินทางกลับมาทำงานด้วยยานพาหนะโดยสวัสดิภาพ รักษาวินัยและปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด เมาไม่ขับ ซึ่งเป็นตามกฏหมายและนโยบายของกองทัพเรือ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป
blank1จากนั้นได้นำสรงน้ำขอพรจากองค์พระปฏิมากร และพระรูปเสด็จเตี่ย พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้สถิตเป็นมิ่งขวัญของชาวทหารเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการและครอบครัวได้ร่วมรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย บรรยากาสเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองในรูปแบบของครอบครัวทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทัพเรือภาคที่ ๑ สืบสานประเพณีไทย ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชา
View My Stats