ชื่นมื่นทหารเรือเวียดนามเยือนเมืองท่าประเทศไทยและฝึกลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

ชื่นมื่นทหารเรือเวียดนามเยือนเมืองท่าประเทศไทยและฝึกลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป
blank1เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นาวาเอกกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนร่วมไทย-เวียดนาม เป็นผู้แทน พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมให้การต้อนรับ นาวาเอกอาวุโส เหวียน วัน ดง รองผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ ๕ กองทัพเรือประชาชนเวียดนาม ในฐานะผู้บังคับหน่วยเรือฝึกลาดตระเวนร่วมกองทัพเรือเวียดนาม-กองทัพเรือไทย พร้อมด้วย พันเอกฟาน เฮิว ถัง ผู้ช่วยฑูตทหารประจำประเทศไทย เรือเอก เหงียน ดิ่ง โต้ ผู้บังคับการเรือ HQ264 และ เรือเอก ฮว่าง โฮ่ง ถวน ผู้บังคับการเรือ HQ265 ซึ่งเรือรบทั้งสองลำ เป็นเรือประเภทตรวจการณ์อาวุธปล่อยนำวิถี มีลูกเรือรวมทั้งสิ้นกว่า ๑๐๐ นาย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองท่าประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และฝึกการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
blank1จากนั้นได้นำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมปรึกษาข้อราชการ อาทิ หัวข้อการฝึก/ศึกษาร่วมกัน การเยี่ยมชมเมืองท่าเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีก รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเล ก็จะสามารถคลี่คลายไปได้โดยการประสานงานกันระหว่างกองทัพ
blank1โดยที่ผ่านมา กองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือเวียดนาม มีสัมพันธภาพที่ดีและแน่นแฟ้นต่อกัน เนื่องจากมีการลาดตระเวนร่วมกันในทะเลและเดินทางไปเยี่ยมเยือนเมืองท่าซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า ๒๐ ปี
blank1และในโอกาสที่ ทหารเรือเวียดนามเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รวมถึงมีการฝึกร่วมกันทางทะเลในครั้งนี้แล้ว ทัพเรือภาคที่ ๑ ยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาร่วมกันระหว่างทหารเรือไทยกับทหารเรือเวียดนาม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างทหารเรือทั้งสองประเทศแล้ว ยังได้นำคณะทหารเรือเวียดนามท่องเที่ยวสถานที่สำคัญๆ ของจังหวัดชลบุรี ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ชื่นมื่นทหารเรือเวียดนามเยือนเมืองท่าประเทศไทยและฝึกลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป
View My Stats