เหนียวแน่น สัมพันธภาพ ทร.ไทย-ทร.เวีบดนาม หลังเยือนเมืองท่าและฝึกลาดตระเวนร่วมกัน

เหนียวแน่น สัมพันธภาพ ทร.ไทย-ทร.เวีบดนาม หลังเยือนเมืองท่าและฝึกลาดตระเวนร่วมกัน
blank1ตามที่ นาวาเอกอาวุโส เหวียน วัน ดง รองผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ ๕ กองทัพเรือประชาชนเวียดนาม และผู้บังคับหน่วยเรือฝึกลาดตระเวนร่วมกองทัพเรือเวียดนาม-กองทัพเรือไทย นำเรือตรวจการณ์ ติดอาวุธปล่อยนำวิถี จำนวน ๒ ลำ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและลูกเรือกว่า ๑๐๐ นาย เดินทางมาเยือนเมืองท่าประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และฝึกการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพเรือไทย โดยทัพเรือภาคที่ ๑ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้ นาวาเอกกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ นำคณะร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเรือรบและอากาศยานของราชนาวีไทย เข้าร่วมการฝึกลาดตระเวนร่วมฯ ดังกล่าว ซึ่งผลการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
blank1นอกจากนี้แล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดร่วมกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างกองทัพเรือทั้ง ๒ ประเทศ และการนำคณะทหารเรือเวียดนาม ไปทัศนศึกษาแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี และใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกของประเทศไทย นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำให้แก่คณะทหารเรือเวียดนามอย่างสมเกียรติ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีทหารเรือที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา ในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับการเยือนเมืองท่าซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งนับถึงครั้งนี้แล้ว นับเป็นครั้งที่ ๔๙ ของการฝึกลาดตระเวนร่วมของการเยือนเมืองท่าระหว่าง ทร.ไทย และ ทร.เวียดนาม ดังนั้น บรรยากาศ จึงเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นต่อกัน ซึ่งจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สืบเนื่องต่อไป
blank1และเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา จบภารกิจการเยือนเมืองท่า ของ ทร.เวียดนามในประเทศไทย ซึ่งกองทัพเรือไทย โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ทำพิธีส่งเรือรบเวียดนามเดินทางกลับประเทศอย่างสมเกียรติโดยหลังจากนำคณะร่วมส่งเรือออกจากท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แล้ว กองทัพเรือไทย โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ยังได้จัดอากาศนาวี โดยเฮลิคอปเตอร์ นำส่งทางอากาศ จนพ้นเขตน่านน้ำไทยในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย สำหรับการปฏิบัติต่างๆ ของกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างให้ "กองทัพเรือเป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ" ตามนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ แล้วนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือไทย ให้ประจักษ์ต่อสายตานานาอารยประเทศได้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านการปฏิบัติการความพร้อมรบ นั้นสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์เหนียวแน่น สัมพันธภาพ ทร.ไทย-ทร.เวีบดนาม หลังเยือนเมืองท่าและฝึกลาดตระเวนร่วมกัน
View My Stats