ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๒๗ เม.ย.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๑  เมื่อ ๒๗ เม.ย.๕๔ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย น.อ.สำเริง จันทร์โส ผอ.กองข่าว ทรภ.๑ จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับกำลังพล ในทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ทราบถึงการป้องกันอัคคีภัย และการดับเพลิงเบื้องต้น โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากร จาก แผนกป้องกันความเสียหาย กองการฝึกกองเรือยุทธการ ทำการอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ณ บก.ทรภ.๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๗ เม.ย.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๒๗ เม.ย.๕๔
View My Stats