กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศรัทธราแรงกล้าผู้เข้าขอพรสองฝั่งแม่น้ำ-ถนนหลายหมื่นคน

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศรัทธราแรงกล้าผู้เข้าขอพรสองฝั่งแม่น้ำ-ถนนหลายหมื่นคน
blank1เมื่อวันที่ ๑๐ มิกถุนายน ๒๕๖๒ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้ นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ นาวาเอก นพพล นากสวาท ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ และนาวาเอก วิชะยะ พิริยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมในพิธี "งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2562" ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวประมงสมุทรสาคร
blank1เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่มีการทำประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงมากที่สุดของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการโดนใบเหลืองของ EU กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการแก้ปัญหา IUU Fishing โดยศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.) ไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องชาวประมงแต่อย่างใด ดังนั้น การไปร่วมงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองในครั้งนี้ ถือเป็นการลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ นำมาปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบให้ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสมุทรสาคร ที่ให้ความเคารพนับถืออย่างมากกองทัพเรือ จึงได้มอบหมายให้ ทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี
blank1สำหรับประเพณี แห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ถือเป็นงานประเพณีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดของ จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีมายาวนานถึง ๕๔ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนแห่ทางน้ำและทางบกที่ยิ่งใหญ่ จากพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จึงมีประชานมานั่งรอกราบไหว้เพื่อขอพรและรอเปลี่ยนธูปองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ทั้งสองฝั่งแม่น้ำและสองฝั่งถนนนับหมื่นคน เพื่อนำกลับไปบูชาที่บ้าน
blank1โดยในช่วงเช้า ได้เริ่มแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ทางน้ำ โดยใช้เรือประมงขนาดใหญ่ถึง ๓๐ ลํา มีเรือตรวจการณ์ของกองทัพเรือ ร่วมล่องไปในแม่น้ำท่าจีนออกไปยังปากอ่าวมหาชัย ซึ่งเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของลุ่มแม่น้ำท่าจีนแห่งเดียวในประเทศไทย จากนั้นเป็นขบวนแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ทางบก ที่ตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาอีกกว่า ๘๐ ขบวน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ พ่อค้า และประชาชนชาวสมุทรสาคร เข้าร่วมขบวนแห่นับหมื่นคน ไปตามถนนรอบเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาและรับน้ำพระพุทธมนต์
blank1ซึ่งในปี ๒๕๖๒ นี้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จึงมีคำขวัญว่า "เทิดทูนองค์ราชัน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สมุทรสาครร่วมใจสามัคคี แห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร" ซึ่งในวันสุดท้าย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จะมีงานผัดหมี่มหามงคลแจกให้ผู้ที่มาร่วมงานในงานได้รับประทานอย่างถ้วนหน้าอีกด้วย
blank1นอกจากนี้แล้ว ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แผนกอายุรกรรม ชาย-หญิง ชั้น ๔-๕ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลนครท่าฉลอม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อีกรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนละ ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑๕๕ โรงเรียน เป็นเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท และมอบทุนการศึกษานักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยคณะกรรมการจัดงานได้ขอบคุณ กองทัพเรือ และทัพเรือภาคที่ ๑ ที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคร มา ณ โอกาสเดียวกันนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

: ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศรัทธราแรงกล้าผู้เข้าขอพรสองฝั่งแม่น้ำ-ถนนหลายหมื่นคน
View My Stats