ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมความรู้ด้านการรักษา ความปลอดภัยและการข่าวกรองเบื้องต้น ให้กับกำลังพล ทรภ.๑ เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมความรู้ด้านการรักษา ความปลอดภัยและการข่าวกรองเบื้องต้น ให้กับกำลังพล ทรภ.๑ เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ด้านการรักษา ความปลอดภัยและการข่าวกรองเบื้องต้น ให้กับกำลังพล ใน บก.ทรภ.๑ และกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติ ราชการใน ทรภ.๑ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย บุคคล เอกสาร สถานที่ และ การข่าวกรองเบื้องต้น โดยวิทยากรจาก ขว.ทร. เป็นผู้บรรยาย ณ บก.ทรภ.๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมความรู้ด้านการรักษา ความปลอดภัยและการข่าวกรองเบื้องต้น ให้กับกำลังพล ทรภ.๑ เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔
View My Stats