หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดให้มี ฝึกกำลังพลที่เดินทางไปกับ ร.ล.นราธิวาส ระหว่าง ๑๘ -๒๒ พ.ค.๕๔

หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดให้มี ฝึกกำลังพลที่เดินทางไปกับ ร.ล.นราธิวาส ระหว่าง ๑๘ -๒๒ พ.ค.๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดให้มี ฝึกกำลังพลที่เดินทางไปกับ ร.ล.นราธิวาส ในสถานีต่าง ๆ ขณะเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง ฯ ระหว่าง ๑๘ -๒๒ พ.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดให้มี ฝึกกำลังพลที่เดินทางไปกับ ร.ล.นราธิวาส ระหว่าง ๑๘ -๒๒ พ.ค.๕๔
View My Stats