หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต.NGUYEN VIET NHIEN ( เหงียน วัน เหี้ยน )รองผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔

หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต.NGUYEN VIET NHIEN ( เหงียน วัน เหี้ยน )รองผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔พลเรือตรี ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต.NGUYEN VIET NHIEN ( เหงียน วัน เหี้ยน )รองผู้บัญชาการทหารเรือ ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต.NGUYEN VIET NHIEN ( เหงียน วัน เหี้ยน )รองผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔
View My Stats