หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลตรี Trinh sy Huynh (พล.ต.จิ่ง ซี้ หวุ่น) รองผู้บัญชาการ ภาคทหารบกที่ ๓ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔

หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลตรี Trinh sy Huynh (พล.ต.จิ่ง ซี้ หวุ่น) รองผู้บัญชาการ ภาคทหารบกที่ ๓ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔พลเรือตรี ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลตรี Trinh sy Huynh (พล.ต.จิ่ง ซี้ หวุ่น) รองผู้บัญชาการ ภาคทหารบกที่ ๓ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ภาคทหารบกที่ ๓ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลตรี Trinh sy Huynh (พล.ต.จิ่ง ซี้ หวุ่น) รองผู้บัญชาการ ภาคทหารบกที่ ๓ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔
View My Stats