รอง ผบ.ทร.กัมพูชา เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกองทัพเรือ

รอง ผบ.ทร.กัมพูชา เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกองทัพเรือ
blank1เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑) ให้การต้อนรับ พลเรือเอก อุก เซ็ยฮา รองผู้บัญชาการทหารเรือราชอาณาจักรกัมพูชา (รอง ผบ.ทร.กพช.) และผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม (ผบ.ฐานทัพเรือเรียม) และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือ และได้เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
blank1จากนั้นได้นำณะเข้าร่วมประชุม เพื่อประสานข่าวสารทางทะเล ระหว่างทัพเรือภาคที่ ๑ และกองทัพเรือกัมพูชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
blank1พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า การประชุมของกองทัพเรือทั้ง ๒ ประเทศ เพื่อวางนโยบายแนวทางร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของพื้นที่ทางทะเลทั้ง ๒ ประเทศ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย ภายใต้ความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน มีการมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อให้การค้าระหว่างกันในพื้นที่ติดต่อกันทางทะเล เป็นไปตามกรอบกระบวนการที่ถูกต้อง และส่งเสริมการค้าตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดไว้
blank1นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นการบ่อนทำลายชาติและบุคลากร โดยมีการป้องกันที่เข้มงวดในทะเล และลำน้ำรอยต่อชายแดน ทั้งนี้เพื่อให้เขตติดต่อระหว่างกันเกิดความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้ขบวนการค้ายาเสพติดใช้ทะเลลุ่มน้ำแนวเขตชายแดนเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดภายในของทั้ง ๒ ประเทศ หรือส่งต่อไปยังประเทศเป้าหมายปลายทางได้
blank1ฉะนั้น การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันที่ฉับไว เชื่อมั่น และแม่นยำจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางทะเลของทั้ง ๒ ประเทศ ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการกระชับและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้มั่นคงสืบไป

 

 

 

 

 

 

: ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์รอง ผบ.ทร.กัมพูชา เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกองทัพเรือ
View My Stats