เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๔

จก.สพ.ทร. เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๑

เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๔ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ท.ณะ อารีนิจ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๔
View My Stats