ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และบริษัท โมร่าไทยเทรดดิ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๔

ผบ.สอ.รฝ. เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๑

blank1เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๔ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ต.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

blank1เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๔ เวลา ๑๓๓๐ คุณ นคร โล่สุวรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท โมร่าไทยเทรดดิ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และบริษัท โมร่าไทยเทรดดิ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๔
View My Stats