ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๔

ผบ.ทรภ.๑ เป็น ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

blank1พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๔

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๔
View My Stats