รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๔

พิธีปลดทหารกองประจำการ

blank1น.อ.ธนกฤต วงษ์ชัยสมร รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ณ ห้องประชุม กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (เกาะช้าง) เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๔ เวลา ๑๐๐๐

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๔
View My Stats