ผบ.ทรภ.๑ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับ ผวจ. ตราด และตรวจเยี่ยม ศรภ.ทร. เกาะช้าง จ.ตราด

ผบ.ทรภ.๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานพื้นที่ จ.ตราด blank1พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ นางสาว เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ณ ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่อง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล. เขต ๑) และเรื่องการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (พมพ.ทรภ.๑) หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะช้าง (ศรภ.ทร. เกาะช้าง) อ.เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติ เมื่อ ๘ พ.ย.๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผบ.ทรภ.๑ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับ ผวจ. ตราด และตรวจเยี่ยม ศรภ.ทร. เกาะช้าง จ.ตราด
View My Stats