ผบ.ทรภ.๑ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับ ผวจ. จันทบุรี และ ผวจ.ระยอง

ศรชล.เขต ๑ blank1พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ นาย เกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และเข้าเยี่ยมคำนับ นาย ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล. เขต ๑) และเรื่องการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (พมพ.ทรภ.๑) เมื่อ ๑๐ พ.ย.๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผบ.ทรภ.๑ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับ ผวจ. จันทบุรี และ ผวจ.ระยอง
View My Stats