ผบ.ทรภ.๑ ประชุมรับทราบแผนงานของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ปิโตรเลียม blank1พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผบ.ทรภ.๑ ประชุมรับทราบแผนงานและการดำเนินงานโครงการติดตั้งแท่นหลุมผลิตที่ ๒ และ เจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จากตัวแทนบริษัท เพิร์ลออย์ จำกัด บริษัท ไอเอสอีที จำกัด และบริษัท ซาลามานเดอร์ เอนเนอร์ยี่(บัวหลวง) จำกัด ณ ห้องรับรอง บก.ทรภ.๑ เมื่อ ๑๖ พ.ย.๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผบ.ทรภ.๑ ประชุมรับทราบแผนงานของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
View My Stats