กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงตราด

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงตราด
blank1เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมกับรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาเอก นิพัธน์ สุดใจ หัวหน้าศูนย์ควบคุมฯ ตราด และ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมฯ ตราด​ ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด (นปก.)

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด (นปก.)
blank1เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด (นปก.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และติดตามแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วย ณ หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด พร้อมกับได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของเรือที่ปฏิบัติราชการชายแดน กับหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ (มชด./๑) ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...

อปพร. ชลบุรี พร้อมรับภัยทุกรูปแบบเพื่อประชาชนด้วยความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

อปพร. ชลบุรี พร้อมรับภัยทุกรูปแบบเพื่อประชาชนด้วยความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
blank1เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายวิศิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ชุมนุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ /ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี และสมาชิก อปพร.ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กว่า ๔๐๐ คน ร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนรักษาความสงบในทะเลภาคตะวันออก

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนรักษาความสงบในทะเลภาคตะวันออก
blank1ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนรักษาความสงบในทะเลภาคตะวันออกด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การกระทำอันเป็นโจรสลัด การค้ามนุษย์ การลักลอบซื้อขายน้ำมันเถื่อน และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ในทะเล

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats