กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก เตีย วิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก เตีย วิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
blank1เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก เตีย วิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการนี้ได้มอบหมายให้ พลเรือเอก วรรณ บุนเลียง รองผู้บัญชาการทหารเรือ/เสนาธิการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือกัมพูชา กรุงพนมเปญ เนื่องในโอกาสมาเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อประชุมประสานข่าวสารทางทะเล ครั้งที่ ๑๐ ระหว่าง ทัพเรืิอภาคที่ ๑ กับ กองบัญชาการทางยุทธวิธี เลขาธิการคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติกัมพูชา และในวันเดียวกันนี้ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ นายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ ณ สถานเอกอัครราชทูตกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานครบรอบพิธีเปิดศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานครบรอบพิธีเปิดศาล  พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
blank1เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานครบรอบพิธีเปิดศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ ณ ศาลฯ ปากน้ำตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก อุก เซ็ยฮา รองผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก อุก  เซ็ยฮา รองผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม
blank1เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก อุก เซ็ยฮา รองผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม ในการนี้ได้มอบหมายให้ พลเรือโท ไมย ดีนา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ณ ฐานทัพเรือเรียม จังหวัดพระสีหนุ พร้อมกับได้เข้าร่วมการประชุมประสานข่าวสารทางทะเล ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างทัพเรือภาคที่ ๑ กับ กองบัญชาการทางยุทธวิธี เลขาธิการคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติกัมพูชา ณ โรงแรมอินดิเพนเต้นท์ จังหวัดพระสีหนุ โดยมี พลเรือเอก เตีย โซ๊ะคา รองผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการกองบัญชาการทางยุทธฯ และ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง เป็นประธานการประชุมร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑/ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ ทรภ.๑ (KM TEAM) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร.” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑/ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ ทรภ.๑ (KM TEAM) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร.” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
blank1เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑/ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ ทรภ.๑ (KM TEAM) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร.” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานการจัดการความรู้ของ ทร. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นขต.ทร.ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของหน่วยต่าง ๆ ร่วมกันและนำไปพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมยกระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats