กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และนายประเสริฐ. ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานร่วมในพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และนายประเสริฐ. ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานร่วมในพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
blank1เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และนายประเสริฐ. ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานร่วมในพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดย ข้าราชการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ ข้าราชการจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ ร่วมกันทำบุญเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดวัชครามคชทวีป อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
blank1เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดแสมสาร และร่วมบูรณะเสนาสนะวัดในอำเภอสัตหีบอีก ๙ วัด ประกอบด้วย วัดสัตหีบ วัดเขาคันธมาทน์ วัดบางเสร่คงคาราม วัดเทพประสาท วัดสามัคคีบรรพต วัดรังสีสุนทร วัดทรงเมตตาวนาราม วัดเขาบำเพ็ญบุญ และที่พักสงฆ์ กม.๘ พร้อมทั้งทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ฟาน เตือน ฮง รองเสนาธิการทหารเรือเวียดนาม ในโอกาสมาร่วมประชุมคณะทำงานร่วมไทย – เวียดนาม ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเล

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ฟาน เตือน ฮง รองเสนาธิการทหารเรือเวียดนาม ในโอกาสมาร่วมประชุมคณะทำงานร่วมไทย – เวียดนาม ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเล
blank1เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ฟาน เตือน ฮง รองเสนาธิการทหารเรือเวียดนาม ในโอกาสมาร่วมประชุมคณะทำงานร่วมไทย – เวียดนาม ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเล ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอวัน เมืองพัทยา จว.ชลบุรี และเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ส่งคณะนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครม.สัญจร )ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ส่งคณะนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครม.สัญจร )ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
blank1เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ส่งคณะนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครม.สัญจร )ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ท่าอากาศยานชุมพร และในการนี้ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้เข้าเยี่ยมและติดตามผล หลังจากที่กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ส่งมอบบ้านเรือนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน ๔๘ หลัง เมื่อต้นปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เจ้าของบ้านและผู้พักอาศัย มีความพึงพอใจ และขอขอบคุณกองทัพเรือ ที่ได้ก่อสร้างบ้านเรือนให้ประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats