กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ/เสนาธิการทหารเรือ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ  เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ/เสนาธิการทหารเรือ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก
blank1เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ/เสนาธิการทหารเรือ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วย ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ภาคตะวันออก ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่สัตหีบ และเข้าเยี่ยมคำนับ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่สัตหีบ และเข้าเยี่ยมคำนับ
blank1เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่สัตหีบ และเข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคุณพิพัฒน์พร โพธิ์แดง เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชน

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคุณพิพัฒน์พร โพธิ์แดง เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชน
blank1เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคุณพิพัฒน์พร โพธิ์แดง เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชน พร้อมกับมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมการประดิษฐ์ผ้ามัดย้อม การชงชาชักใต้และเครื่องดื่มต่างๆ จำนวน ๒๙ คน ณ โรงจอดเรือ NAC 1 กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคุณพิพัฒน์พร โพธิ์แดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชน

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคุณพิพัฒน์พร โพธิ์แดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชน
blank1เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคุณพิพัฒน์พร โพธิ์แดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชน ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านได้รับความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน และประชาชน สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน รวมทั้งให้กลุ่มแม่บ้านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมประดิษฐ์ผ้ามัดย้อม และสอนการชงชาชักใต้และเครื่องดื่มต่างๆ ณ โรงจอดเรือ NAC 1 กองบัญชาการการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats