กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด (นปก.)

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด (นปก.)
blank1เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด (นปก.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และติดตามแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วย ณ หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด พร้อมกับได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของเรือที่ปฏิบัติราชการชายแดน กับหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ (มชด./๑) ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...

อปพร. ชลบุรี พร้อมรับภัยทุกรูปแบบเพื่อประชาชนด้วยความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

อปพร. ชลบุรี พร้อมรับภัยทุกรูปแบบเพื่อประชาชนด้วยความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
blank1เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายวิศิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ชุมนุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ /ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี และสมาชิก อปพร.ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กว่า ๔๐๐ คน ร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนรักษาความสงบในทะเลภาคตะวันออก

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนรักษาความสงบในทะเลภาคตะวันออก
blank1ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนรักษาความสงบในทะเลภาคตะวันออกด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การกระทำอันเป็นโจรสลัด การค้ามนุษย์ การลักลอบซื้อขายน้ำมันเถื่อน และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ในทะเล

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ นำผู้การเรือสาบานตนเสด็จเตี่ยเป็นข้าราชการที่ดี

ทัพเรือภาคที่ ๑ นำผู้การเรือสาบานตนเสด็จเตี่ยเป็นข้าราชการที่ดี
blank1เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ นำข้าราชการทหารเรือ จบจากสถาบันหลักสามสมอ ระดับผู้บังคับการเรือพร้อมกำลังพลประจำเรือรบ วิ่งขึ้นเขากรมหลวงชุมพร เข้าสักการะเสด็จเตี่ยพร้อมสาบานตนเป็นข้าราชการที่ดีของกองทัพเรือและประชาชน สนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” ก่อนจุดปะทัด ๑,๐๐๐ นัด ได้เลขเด็ดนำโชค ๑๖๑ และ ๑๑ ได้เสี่ยงโชคใน ๑ เมษายนนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats